Företag och bostadsföreningar är ofta en perfekt köpare av ett solcellssystem. Företag flyttar sällan, bostadsrättsföreningar flyttar aldrig, de betyder att företaget eller bostadsrättsföreningen kan tillgodoräkna sig hela produktlivscykeln av sin investering. De allra flesta panelerna erbjuder idag 25 års effektgaranti om 80% effekt, men solceller levererar bra effekt i 40 år. Efter återbetalningstiden på 8 år kan företaget glädjas av 32 år av betydande besparingar.

 

Utöver konkreta besparingar stärker denna investering både den aktiva och passiva marknadsföringen samt miljöprofilen, en allt mer kritisk faktor av sin konkurrenskraft

 

De ekonomiska fördelarna för er fastighet är beroende av ett samspel av olika faktorer. Er tillgängliga yta för solceller, energilagring och möjlighet till energioptimering påverkar. Innan vi påbörjar ett projekt utför vi en analys för att visualisera er fastighets unika förutsättningar till solenergi.