De hushåll, föreningar eller företag som använder elbilar har mycket att tjäna på solceller. Att tanka en elbil med egen el är fantastiskt – gratis drivmedel! Elbil och solceller reducerar koldioxidutsläppen avsevärt, många ton utsläpp reduceras över tid.

 

Elbilen skall företrädesvis laddas via en anpassad laddstation, dessa finns i flera utföranden lämpliga till allt från villor, bostadsrätter till företag. Använder man en dedikerad och anpassad laddstation så minimerar man risken för elfel i fastigheten samt att man enkelt kan öka laddeffekten och reducerar laddtiderna.

 

Villaägare

  • Med en laddstation eliminerar du uppkomsten av eventuella elfel i fastigheten. Elbranschen rekommenderar laddstationer för laddning av elbil. Ökad effekt ger reducerad laddtid, vilket är en bonus.
  • Värdet på fastigheten ökar, på samma sätt som installation av fiber för snabbt internet. Villan upplevs uppdaterad och förberedd på framtidens bilpark.

 

Bostadsrättsföreningar

  • Laddstationer ökar föreningens attraktion vid försäljning av bostad, därmed värdet på bostadsrätterna. Att föreningen är förberedd för den ökade elbilsflottan kommer att bli ett allt större krav från bostadsspekulanter.
  • Laddstationerna är uppkopplade på nätet, de har identifieringsmöjlighet vilket möjliggör att endast de medlemmar som använder laddstationerna betalar sin beskärda del. Det är bra att tillgodose en tydlig rättviseprincip då kanske inte alla i föreningen nyttjar laddstationerna.

 

Företag

  • Laddstationer förstärker företagets miljöprofil, eventuella tjänstebilar kan erbjudas laddning på arbetsplatsen, en förmån mycket uppskattad av tjänstebilsföraren.Detta ökar företagets konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
  • I takt med att elbilar och plug-in hybrider (PHEV) ökar sin räckvidd och prestanda kommer flera företag att anpassa sin tjänstebilspolicy för att fokusera mer på denna typ av bilar. Laddningen vid företagets fastighet kommer att bli allt viktigare.