fbpx

Fakta om Solenergi & Solceller

Hur solstrålar blir solenergi

”Systemdesign är alltid lite olika beroende på fastighetens unika läge, men vissa nyckelkomponenter finns alltid med, och pricipen är alltid densamma – du som fastighetsägare kan njuta av egenproducerad el”

Sverige har mycket solstrålning, så pass mycket att vi kan jämföras med norra Tyskland, det land som är världsledande på solenergi. Solen är generös – solstrålningen är i genomsnitt ungefär 1000W per kvadratmeter, detta bygger på fler decenniers mätdata. Det blir såklart lite olika, ett fint och soligt år ger mer än ett molnigt och regnigt år.

 

Fastighetens unika läge ger olika förutsättningar för solelsproduktion. Många tänker att man behöver ökenliknande förhållanden för optimal solelproduktion, så är inte fallet. Lite beroende på vilken solpanel man väljer så har de olika styrkor och svagheter.

 

Kiselpaneler (mono- eller pollykristallina) fungerar bäst när förutsättningarna erbjuder stark direktstrålande sol utan moln, skugga eller luftföroreningar i direkt söderläge, dock tappar de mycket effekt vid minsta skugga eller diffust ljus (molnigt väder). Tunnfilm trivs även i starkt direktverkande ljus, men hanterar skugga, diffust ljus och olika väderstreck bättre.

Solceller behöver mycket lite underhåll, man tar varsamt bort uppenbara fläckar och smuts från t.ex träd eller fåglar, om man vill. I övrigt så rengör regnet mycket bra. Solceller är även mycket tåliga – snö, hagel eller belastning klarar de bra. Väl installerat så tar solcellerna hand om sig själv, rakt genom sin produktlivscykel upp mot 40 år!

 

Marknadens solceller erbjuder idag omfattande garantier gällande effekt och produktionsfel. Vanligt är att man erbjuder 10 års garanti mot fabrikationsfel, samt 25 års effektgaranti. Detta gör att köpare kan känna sig trygga.

Så här funkar det

Våra solpaneler fångar energi från solen som skickas vidare till en växelriktare som omvandlar det till el för att driva ditt hem.

Solcellerna producerar elektricitet i form av likström, även kallad DC (direct current). Noga testade och åldersbeständiga kablar matar ner elektriciteten från panelerna till en växelriktare i huset.

Växelriktaren är systemets hjärna, här omriktas likströmmen till växelström, även kallad AC (alternating current) samt att den för statistik över hur produktionen ser ut i realtid, i timmar, veckor osv. Växelriktare är idag uppkopplade på internet viket gör att ägaren enkelt kan övervaka och följa produktionen från sin telefon eller dator på distans.

Elmätaren – vid installation av solceller så måste elmätaren bytas ut mot en s.k. nettomätare. Nettomätaren kan mäta både inkommande köpt el, men även utlevererad el, el som fastigheten producerat men inte använt, s.k. överskottsel.