Så här går det till

Företag och bostadsföreningar är ofta en perfekt köpare av ett solcellssystem. Företag flyttar sällan, bostadsrättsföreningar flyttar aldrig, de betyder att företaget eller bostadsrättsföreningen kan tillgodoräkna sig hela produktlivscykeln av sin investering. De allra flesta panelerna erbjuder idag 25 års effektgaranti om 80% effekt, men solceller levererar bra effekt i 40 år. Efter återbetalningstiden på 8 år kan företaget glädjas av 32 år av betydande besparingar.