Beroende på just ditt taks förutsättning så kan återbetalningstiden vara så låg som 10 år. Viktiga faktorer som spelar in är:

  • Vilket väderstreck är taket riktat mot
  • Hur stor takyta du har
  • Hur mycket omgivande miljö skuggar taket

 

Perfekta förhållanden är södervända tak utan skugga med sol hela dagen – men dessa lägen är relativt ovanliga – många andra förhållanden passar utmärkt för en solcellsanläggning.

 

 

Din solcellsanläggning ger två typer av ekonomiska fördelar:

 
Besparing

  • Du använder din egenproducerade el direkt – från solcellerna till hushållet. När du gör detta så slipper du köpa in el från ditt el-och nätbolag vilket sparar dig pengar.

 

Intäkt
Den el du producerar men inte använder direkt – s.k. överskottsel, kan du sälja:

  • Ditt elbolag köper tillbaka elen ofta till rådande marknadspris.
  • Staten ger bidrag om 60 öre /kWh överskottsel.
  • Vid varje producerad megawatt (MW) så kan du sälja ursprungsmärkta elcertifikat. Dessa säljs till rådande marknadspris.

 

Försäljningen av överskottsel är en bonus som gör ditt ägande lite roligare. Statliga bidrag kan komma och gå, så de skall man dock inte ta för givet.

 

Hur stor anläggning?

Ju större anläggning desto mer el produceras, så är det ju, men även en liten anläggning kan vara överraskande effektiv om den har rätt förutsättningar. Om du vill så kan du börja i liten skala och sedan bygga ut allteftersom, eller installera hela taket på en gång. Det spelar ingen roll, det härliga med solceller är att systemen är flexibla, det går att utöka, komplettera och bygga ut i etapper.

 

Mina förutsättningar för solceller i Stockholm

De södervända delarna av fastighetens tak använder man först, söder är det väderstreck som får mest solljus. Man tar hänsyn till de omkringliggande skuggpartierna i systemdesignen, skugga är idag inte ett problem som det var för några år sedan.

 

Takets lutning har inverkan, beroende på vilken solcellspanel och dess teknologi (tunnfilm eller kiselpanel) så har lutningen mer eller mindre påverkan. Den bästa lutningen i Sverige är ca 35-45%, det vanligaste villataket har ofta lägre lutning och det är ingen katastrof. Förlusterna kopplat till vinklarna är relativt små så det bästa är att acceptera sin taklutning eller så vinklar man upp panelerna.

 

Då fastighetens unika läge är specifikt så är ett besök vid huset viktigt. Först då kan man uppskatta de verkliga förutsättningarna och estimera en realistisk årsproduktion.