Bostadsrättsförening blev intressant med laddstation

Bostadsrättsföreningen där Adam var ordförande kämpade för att få tomma lägenheterna uthyrda. Så kom tankarna på laddstation i deras bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen hade tidigare haft problem med bostadsrättsägare som inte skött sig. Det hade varit fester och stökigt i flera trappuppgångar. Det hade inneburit att bostadsområdet hade fått lite dåligt rykte. Därför var det svårt för dem som ville flytta att sälja sina bostäder. Priserna blev låga och ibland fick lägenheter skänkas. Ingen vågade satsa genom att renovera.

Nu kände styrelsen att det var viktigt att vända trenden. Det svåra var att neka lägenhetsköpare som man inte trodde skulle sköta sig. Risken finns då att det blev lägenheter stående tomma. Men nu fick det vara så. Sedan skulle de diskutera vilka åtgärder som kunde få området att bli mer attraktivt. Det kunde vara laddstationer eller att förfina den yttre miljön.

Intressant med laddstation för bostadsrättsförening

De hade diskuterat fram och tillbaka under flera möten och kommit fram till att de till att börja med skulle installera en laddstation för att se om det skulle vara intressant för boende. Ett företag kontaktades och en laddstation installerades på parkeringen vid deras bostadsrättsförening.

Även om de hoppats på en reaktion var de inte beredda på den positiva effekt laddstationen hade. Det var precis som om hela bostadsrättsföreningen sträckte sig och visade sin bästa sida. Det märktes snart i försäljningen av lägenheter som inte blev jättemycket högre men man såg att fler var intresserade av att köpa hos dem. Det var i alla fall en början.

Läs mer information här: laddstationbostadsrättsförening.se