Solceller ett miljövänligt alternativ

Miljötänket är idag större än någonsin. Hur vi hanterar sopor. Vilka gifter som släpps ut i naturen. Inte minst vilken energikälla man väljer för den egna fastighetens uppvärmning.

När Andreas och Bea köpte sitt hus på landet var det en fråga som för grannarna var självklar. Men Bea och Andreas ville fundera lite på. På marken hade de inte bara sitt stora åttarumshus utan även ett stall, garage och friggebod. De många fastigheterna innebar givetvis höga elkostnader och de ville vara säkra på att de valde rätt.

De tog in förslag från olika företag. Däribland fanns företag som arbetade med bergvärme, vanlig el, pellets och solceller. När all information var inhämtad satte de sig ner och räknade på de olika alternativen.

Valet stod mellan bergvärme och solceller

Till sist hade de sållat bort flera alternativ och företag. De två buntarna med information som låg kvar på köksbordet var bergvärme och solceller. Båda tilltalande och ekonomiskt intressanta. Därför bokade de in tid med de två företagen och bad dem komma på besök.

Därifrån blev valet snabbt avklarat. Det visade sig, då de ringde, att marken inte passade för bergvärme. Då återstod solceller och de bokade in en träff med en av företagets medarbetare följande vecka ute på gården. Sedan satte de sig ner och diskuterade vad de max kunde tänka sig att lägga ner i kostnader för installationen.

Perfekt placering för solceller

När Benjamin, elbolagets representant, klev ur bilen såg han sig om och avfyrade ett stort leende. “Det här måste vara det perfekta stället för solceller” Han pekade på stalltaket. Här får ni plats med många solcellspaneler. Vill ni sedan ha mera kan ni placera några på huset, men jag tror inte att det ska vara nödvändigt.

Han förklarade hur det hela fungerade. Var de intresserade återkom han gärna med mer exakta prisuppgifter. Visst kostade det en del menade han, men också att de inom en kort framtid skulle vara självförsörjande på el.

Bea uttryckte sin oro över att det inte skulle bli tillräckligt med sol. Benjamin försäkrade henne om att El av sol Nordic hade solceller som fungerade molniga dagar. Dessutom kunde de lagra energin som de samlat in med solcellerna för att ha vid ett senare tillfälle.

På det stora stalltaket fick det plats många paneler. De skulle inte bara spara pengar utan även värna om miljön. Bonus var att de även kunde tjäna pengar på elen som blev över.