Solpaneler för bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter i Stockholm

Har man en fastighet i Stockholm med stora takytor och installerar solpaneler, kan man bli självförsörjande på el under en stor del av året. Och det samtidigt som man gör gott för miljön.

Som bostadsrättsförening eller fastighetsägare kan man tjäna en hel del på att installera solpaneler på taket. Har man dessutom tillgång till flera stora takytor kan man många gånger producera riktigt mycket el. Då kan man också sälja överskottet vidare till elbolaget, och på så vis tjäna en slant. Det finns flera fördelar med att själv producera sin el. Dels blir man inte lika beroende av elbolagens elpriser, något som kan vara särskilt värdefullt för en företagare. Men man sänker också energikostnaderna, något som kan hjälpa både bostadsrättsföreningar och företag. Solpaneler på taket ökar också värdet på fastigheten och gör den mer attraktiv vid en försäljning.

Viktiga saker att tänka på innan man installerar solpaneler

Innan man installerar solpaneler kan det vara bra att också titta på andra energibesparande åtgärder för att sänka behovet av energi. En solcellsanläggning ska anpassas efter fastigheten och de förutsättningar som finns runt omkring. Lyckas man sänka energibehovet kan det göra att man klarar sig med en något mindre solcellsanläggning, som då också är billigare. Det finns särskilda företag som arbetar med sol- och energiteknik som kan hjälp till med detta och som erbjuder totalentreprenad. Då tar de hand om hela projektet från energibesparande åtgärder, till installation av solpaneler. Det gör att man får ett system som är helt anpassat för fastigheten. Läs mer om solpaneler på denna hemsida: solpanelerstockholm.nu